Financial engineering

Vad betyder financial engineering

Ett begrepp inom High Frequency Trading som innefattar hela området kring datoriserad handel.

Från att ha varit en udda fågel i början på 2000-talet har det kommit att bli en av de mest efterfrågade kurserna på universiteten och en klar signal om att områdena ekonomi och teknik håller på att konvergera.

Matematiska formler, ofta uttryckta m h a C++ till att bli proprietära algoritmer, är frekvent förekommande inslag inom denna gren av trading.

Annons