Skift

Vad betyder skift

Arbetspass där två eller flera arbetslag avlöser varandra i arbetet enligt en viss bestämd ordning.

Vanliga skiftformer: Dagskift, kvällsskift, 2-skift, intermittent och kontinuerligt 3-skift samt nattskift.

Starkt förknippat med den traditionelle arbetaren som går på (med tonvikten på ordet "på") sitt skift.

Annons