skift

Vad betyder skift? Förklaring till skift!

Arbetspass där två eller flera arbetslag avlöser varandra i arbetet enligt en viss bestämd ordning.

Vanliga skiftformer: Dagskift, kvällsskift, 2-skift, intermittent och kontinuerligt 3-skift samt nattskift.

Starkt förknippat med den traditionelle arbetaren som går på (med tonvikten på ordet "på") sitt skift.

Söktermer: definition av skift, skift uppslagsverk, betydelse skift, vad betyder skift, skift exempel, skift ekonomilexikon,annat ord for skift, korsord skift, skift förklaring, exempel skift