Uppbördsdeklaration

Vad betyder uppbördsdeklaration

Uppbördsdeklaration är en samling avgifter som arbetsgivare skall redovisa och inbetala.

Den innefattar arbetsgivaravgiften respektive särskild löneskatt för pensionärer samt avdragen preliminärskatt avseende föregående månads utbetalda löner, ersättningar och förmåner.

Annons