Försörjningskvot

Vad betyder försörjningskvot

Besläktat med försörjningsbörda men tar inte hänsyn till arbetslösheten.

Formeln för att räkna ut försörjningskvot är enligt följande

befolkningsmängd / del av befolkningen mellan 20 - 64 år = försörjningskvot

Försörjningskvoten visar således hur många av den total befolkningen som försörjs av de som är mellan 20-64.

Annons