Fastighet

Vad är fastigheter?

tl;dr

Fastighet Ett bestämt markområde med eller utan befintliga byggnader och övriga anläggningar.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Fastighet?

Real Estate