Courtage

Vad betyder Courtage?

tl;dr

Courtage, eller kurtage, är den avgift som man måste betala till banken eller fondkommissionären när dessa utfört ett köp- eller säljuppdrag angående valutor, aktier eller andra typer av värdepapper.

Annons

Courtage - i stora drag

  • Med start ca 2019 började courtage bli ett vapen i kriget om kunderna på värdepappersmarknaden
  • Tjänster som t ex appen Robin Hood gör det möjligt att bl a handla delar av aktier eller andra värdepapper utan formellt courtage
  • Courtagefri handel möjliggörs av främst högvolymshandel vilket fås genom att många människor använder samma tjänst samt en marginellt högre kostnad är marknadspris vilket de facto är en form av courtage

Andra uttryck för Courtage?

Courtage kan även benämnas kurtage, transaktionskostnad