skattekil

Vad betyder skattekil? Förklaring till skattekil!

Med skattekil avses marginalskatteeffekten, det vill säga den sammanlagda skatteeffekten från inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, moms och punktskatter. Med skattekil avses vanligen skillnaden mellan arbetsgivarens bruttokostnad och vad den anställde har kvar netto efter att skatter och avgifter är betalda.

Söktermer: definition av skattekil, skattekil uppslagsverk, betydelse skattekil, vad betyder skattekil, skattekil exempel, skattekil ekonomilexikon,annat ord for skattekil, korsord skattekil, skattekil förklaring, exempel skattekil