Decilen

Vad betyder decilen

Inom statistikredovisning används ibland begreppet deciler. Detta innebär att man använt en metod där materialet är indelat i 10 lika stora delar, alltså en uppdelning av värden i proportioner om 10%. När man gör en uppdelning i deciler skall man ha sorterat observationerna från lägsta till högsta värde eller tvärtom. En indelning i deciler innebär en uppdelning av en fördelning med 9 deciler, decil 1 till 9. Decil 5 motsvarar medianen i en fördelning och har 50% av observationerna på respektive sida om sig.
Annons