referensår

Vad betyder referensår? Förklaring till referensår!

Referensåret, eller basåret, är det år vars värden, till exempel priser, används när statistik över tid ska presenteras i fasta eller reala värden, det vill säga med hänsyn tagen till inflationen. I en serie med indexnummer är referensåret det år som får värdet 100.

Söktermer: definition av referensår, referensår uppslagsverk, betydelse referensår, vad betyder referensår, referensår exempel, referensår ekonomilexikon,annat ord for referensår, korsord referensår, referensår förklaring, exempel referensår