Primärvård

Vad betyder primärvård

tl;dr

Primärvård är första instansen av sjukvård i Sverige. Det representeras vanligen av vårdcentraler och lyder under Landstinget.

Annons

Primärvård - i stora drag

  • Primärvård är en del av den öppna hälso- och sjukvården i Sverige. Avgiften, som i stort är symbolisk, är avsedd att endast vara ett mindre bidrag till rörelsen. Det mesta betalas på skattsedeln.
  • Primärvården representeras av vårdcentralen i Sverige och sorterar in under Landstingets försorg.
  • Primärvården tar idag hand om mycket av det patientflödet som förr slussades till akuten.

Primärvård är den första instansen av sjukvården. Det är den sjukvård som står för all diagnostik och behandling som inte kräver vård vid sjukhus eller insatser av läkare med annan specialitet än allmänmedicin. Primärvården har landstingen som huvudman.

Vårdcentralen är också praktiskt taget det enda sätt att få träffa läkare i Sverige idag. Träff med specialist görs genom att VC ställer den första diagnosen. Patienten får sedan remiss till sjukhus endast om vårdcentralen inte kan ge behandling eller diagnos.

Det finns en del kritik runt primärvården som rör dels privatiseringen och dels kvaliteten i vården.

Annons

Andra uttryck för Primärvård?

Primärvård kan även benämnas Vårdcentral