Agent

Vad betyder agent

ombud, representant. Agenter är vanligen självständiga yrkesutövare som tar upp beställningar (order) eller förmedlar affärer för en huvudmans räkning. Huvudmannen är oftast ett företag. Agenten tar alltså inte själv någon befattning med varorna. Ersättning utgår i form av viss provision. Se även kommissionär och generalagent.
Annons