Fraktsats

Vad betyder fraktsats

tl;dr

Fraktsats avser avgift för transport av en viss mängd gods.

Man kan alltså benämna fraktsats som transportpris eller fraktpris, dvs kostnaden för att transportera gods eller varor från en plats till en annan.

Annons

Fraktsats - i stora drag

Fraktsatsen är det pris som tas ut av transportföretag för att frakta gods mellan två destinationer. Priset beror på flera faktorer
  • Avståndet som godset ska transporteras. Längre avstånd innebär generellt högre fraktsats
  • Godsets vikt och storlek. Tyngre och mer skrymmande gods kostar mer att transportera
  • Typ av transportmedel (lastbil, tåg, flyg, båt).
  • Eventuella specialarrangemang som krävs, t.ex. kyl/frys, express, försäkring
  • Bränslepriser och andra rörliga kostnader för transportföretaget