piigs-länderna

Vad betyder piigs-länderna? Förklaring till piigs-länderna!

PIIGS är en förkortning för Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien. Förkortningen har figurerat i internationell media sedan den internationella lågkonjunkturen 2009 och syftar till den problematik med de offentliga finanserna som dessa länder har gemensamt. Även förkortningen GIIPS har använts vilket syftar till samma länder.

BRIC-länderna är en annan förkortning som har med gemensamma ekonomiska faktorer över landsgränser att göra.

Se även BRIC

Söktermer: definition av piigs-länderna, piigs-länderna uppslagsverk, betydelse piigs-länderna, vad betyder piigs-länderna, piigs-länderna exempel, piigs-länderna ekonomilexikon,annat ord for piigs-länderna, korsord piigs-länderna, piigs-länderna förklaring, exempel piigs-länderna