Optionslån

Vad betyder Optionslån? Förklaring till Optionslån!

Optionslån Av aktiebolag utgivna skuldebrev (kallas även förlagslån) förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier. Denna rätt kan överlåtas i form av ett från skuldebrevet skilt optionsbevis.

Söktermer: definition av Optionslån, Optionslån uppslagsverk, betydelse Optionslån, vad betyder Optionslån, Optionslån exempel, Optionslån ekonomilexikon,annat ord for Optionslån, korsord Optionslån, Optionslån förklaring, exempel Optionslån