Aktiebolag (AB)

Vad är Aktiebolag (AB)?

Ett aktiebolag är en självständig juridisk person, vilket innebär att det är bolaget – inte ägarna – som är bundet av avtal och som ska betala alla skulder. Därför riskerar aktieägarna normalt inte att förlora mer än det satsade aktiekapitalet om företaget inte kan betala skulderna. Ägandet av företaget sker genom fördelning av aktier. Förkortas AB.

Det finns två former av aktiebolag, privata och publika. De privata måste har minst 50 000 kronor i registrerat aktiekapital. De publika aktiebolagen måste minst ha 500 000 kronor i registrerat aktiekapital. Endast publika aktiebolag får erbjuda allmänheten att köpa akter i bolaget.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Aktiebolag (AB)?

LLC eller Inc