Öppen aktiefond

Vad betyder Öppen aktiefond? Förklaring till Öppen aktiefond!

Öppen aktiefond Värdepappersfond vars andelskapital inte är bestämt på förhand utan där nya andelar kan ges ut när sådana efterfrågas, och utelöpande andelar återlösas. Emission och inlösen sker alltid till marknadsvärde, eftersom andelar i en öppen fond i regel inte har något nominellt belopp.

Söktermer: definition av Öppen aktiefond, Öppen aktiefond uppslagsverk, betydelse Öppen aktiefond, vad betyder Öppen aktiefond, Öppen aktiefond exempel, Öppen aktiefond ekonomilexikon,annat ord for Öppen aktiefond, korsord Öppen aktiefond, Öppen aktiefond förklaring, exempel Öppen aktiefond