Observationslistan

Vad betyder Observationslistan

tl;dr

På OBS-listan placeras bolag kring vilket det råder stor osäkerhet. Det kan t ex vara bristande informationsgivning eller att bolaget är på obestånd.

Annons