Bruksvärde

Vad betyder Bruksvärde

tl;dr

Bruksvärde är ett begrepp som finns med i hyreslagen och står för skäligt belopp t ex hyresbelopp. Bruksvärdet kan sägas vara nyttovärdet av liknande lägenheter dvs med likartad utrustning och även beaktande av läge.

Annons