Bruksvärde

Vad betyder Bruksvärde

tl;dr

Bruksvärde är ett begrepp som finns med i hyreslagen och står för skäligt belopp t ex hyresbelopp. Bruksvärdet kan sägas vara nyttovärdet av liknande lägenheter dvs med likartad utrustning och även beaktande av läge.

Det används för att bestämma skälig hyra vid hyressättning.

Annons

Bruksvärde - i stora drag

  • Bruksvärde bedömer en bostads kvalitet och standard
  • Tar hänsyn till faktorer som storlek, skick, planlösning, läge m.m.
  • Används för att bestämma skälig hyra
  • Jämför lägenheter med liknande bruksvärde
  • Regleras i hyresförhandlingar mellan hyresvärdar och hyresgästföreningar
  • Syftar till att ge rättvis hyra och motverka oskäliga hyreshöjningar

Mer om bruksvärde

Bruksvärde är ett begrepp inom svensk hyreslagstiftning. Det syftar till att bedöma kvalitet och standard på en hyresbostad för att kunna avgöra vad som är en skälig hyra.

Vid bruksvärdesbedömning vägs olika faktorer in som påverkar bostadens värde för hyresgästen, såsom storlek, skick, planlösning, läge, gemensamma utrymmen etc. Tanken är att lägenheter med likvärdigt bruksvärde ska ha jämförbar hyra.

Bruksvärdet ligger till grund för de kollektiva hyresförhandlingar som förs mellan hyresvärdar och hyresgästföreningar. Där jämförs lägenheter med liknande bruksvärde för att komma fram till rimliga hyror.

Systemet syftar till att ge hyresgäster ett starkt besittningsskydd och skydd mot oskäliga hyreshöjningar. Samtidigt ska det ge hyresvärdar skälig avkastning. Bruksvärdesprincipen är unik för Sverige och har funnits sedan 1968.

Annons