Volatilitet

Vad betyder volatilitet

tl;dr

är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Måttet räknas på årsbasis och anges i procent.

Annons