lönepolicy

Vad betyder lönepolicy? Förklaring till lönepolicy!

Policy som klargör sambandet mellan företagets affärsidé, mål och framgångsfaktorer och den enskilda medarbetarens lön genom att tydliggöra principer och kriterier för lönesättningen.

Söktermer: definition av lönepolicy, lönepolicy uppslagsverk, betydelse lönepolicy, vad betyder lönepolicy, lönepolicy exempel, lönepolicy ekonomilexikon,annat ord for lönepolicy, korsord lönepolicy, lönepolicy förklaring, exempel lönepolicy