Intressebolag, intresseföretag

Vad betyder Intressebolag, intresseföretag? Förklaring till Intressebolag, intresseföretag!

Intressebolag, intresseföretag Aktiebolag i vilket ett annat företag äger 20-50 procent av aktiekapitalet eller rösträtten och aktieinnehavet representerar en varaktig förbindelse. Företaget eller koncernen ska redovisa sådant innehav särskilt och i resultaträkningen uppge sina andelar i av intressebolag icke utdelade resultat.

Söktermer: definition av Intressebolag, intresseföretag, Intressebolag, intresseföretag uppslagsverk, betydelse Intressebolag, intresseföretag, vad betyder Intressebolag, intresseföretag, Intressebolag, intresseföretag exempel, Intressebolag, intresseföretag ekonomilexikon,annat ord for Intressebolag, intresseföretag, korsord Intressebolag, intresseföretag, Intressebolag, intresseföretag förklaring, exempel Intressebolag, intresseföretag