Burn-rate

Vad betyder Burn-rate

tl;dr

Med burn-rate avses oftast i vilken takt ett bolag, företrädesvis start-ups, använder (bränner) pengarna i sin kassa. Med andra ord hur hög förlusttakten är. Ett mått på s k negativt kassaflöde. Mäts vanligen som MSEK per månad.

Annons

Burn-rate - i stora drag

  • Man skiljer ibland mellan gross-burn och net-burn, dock vanligast att man menar netto när man pratar om burn-rate
  • Burn-rate utgör ett mått på hur stora kostnader man har för att skapa sitt resultat

Formel för Burn-Rate

Formeln för burn-rate är enligt följande

Burn-Rate

  • Månadsintäkter - Månadskostnader
  • = Burn-Rate

Givet ovan enkla formel så är det lätt att räkna ut hur länge ett företag kan upprätthålla sin rörelse utan att få slut på kapital. Med 1 000 000 SEK i kassan och en burn-rate på 100 000 klarar man sig 10 månader. Sedan behöver man antingen lägga ner eller få in mer pengar.

På så sätt utgör burn-rate ett mått på hur snabbt man behöver bli lönsam.

Annons
Svenskt Ekonomilexikon Cookie Policy
Denna webbplats använder cookies och liknande teknologier till att spara dina inställningar, statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy