Burn-rate

Vad betyder Burn-rate

tl;dr

Med burn-rate avses oftast i vilken takt ett bolag, företrädesvis start-ups, använder (bränner) pengarna i sin kassa. Med andra ord hur hög förlusttakten är. Ett mått på s k negativt kassaflöde. Mäts vanligen som MSEK per månad.

Annons

Burn-rate - i stora drag

  • Man skiljer ibland mellan gross-burn och net-burn, dock vanligast att man menar netto när man pratar om burn-rate
  • Burn-rate utgör ett mått på hur stora kostnader man har för att skapa sitt resultat

Formel för Burn-Rate

Formeln för burn-rate är enligt följande

Burn-Rate

  • Månadsintäkter - Månadskostnader
  • = Burn-Rate

Givet ovan enkla formel så är det lätt att räkna ut hur länge ett företag kan upprätthålla sin rörelse utan att få slut på kapital. Med 1 000 000 SEK i kassan och en burn-rate på 100 000 klarar man sig 10 månader. Sedan behöver man antingen lägga ner eller få in mer pengar.

På så sätt utgör burn-rate ett mått på hur snabbt man behöver bli lönsam.

Annons