inkomstelasticitet

Vad betyder inkomstelasticitet? Förklaring till inkomstelasticitet!

Inkomstelasticiteten mäter hur en förändring av inkomsten påverkar efterfrågan på en vara eller tjänst. Om inkomsten ökar leder detta normalt till att efterfrågan på en vara eller en tjänst ökar. För inferiora varor sjunker istället efterfrågan när inkomsten ökar.

Söktermer: definition av inkomstelasticitet, inkomstelasticitet uppslagsverk, betydelse inkomstelasticitet, vad betyder inkomstelasticitet, inkomstelasticitet exempel, inkomstelasticitet ekonomilexikon,annat ord for inkomstelasticitet, korsord inkomstelasticitet, inkomstelasticitet förklaring, exempel inkomstelasticitet