Finansinspektionen

Vad betyder Finansinspektionen? Förklaring till Finansinspektionen!

Finansinspektionen Statlig myndighet vars uppgift är att övervaka bankernas, fondkommissionärernas, fondbörsens, kreditmarknadsbolagens och försäkringsbolagens verksamhet.

Söktermer: definition av Finansinspektionen, Finansinspektionen uppslagsverk, betydelse Finansinspektionen, vad betyder Finansinspektionen, Finansinspektionen exempel, Finansinspektionen ekonomilexikon,annat ord for Finansinspektionen, korsord Finansinspektionen, Finansinspektionen förklaring, exempel Finansinspektionen