Finansiell programmering

Vad betyder finansiell programmering