deflation

Vad betyder deflation? Förklaring till deflation!

En sänkning av den allmänna prisnivån (formellt ett tapp i KPI), som gör att penningvärdet ökar dvs man får mer för pengarna vid köp av inhemska varor. Deflation uppstår vanligen genom en minskad ekonomisk aktivitet, minskad efterfrågan, stigande arbetslöshet och ett sjunkande BNP.

Se även Konsumentprisindex, kpi, inflation

Söktermer: definition av deflation, deflation uppslagsverk, betydelse deflation, vad betyder deflation, deflation exempel, deflation ekonomilexikon,annat ord for deflation, korsord deflation, deflation förklaring, exempel deflation