bnp-gap

Vad betyder bnp-gap? Förklaring till bnp-gap!

Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt som procent av potentiell BNP. Ett negativt tal indikerar alltså ett lågt resursutnyttjande i ekonomin och vice versa. Se vidare Potentiell BNP.

Söktermer: definition av bnp-gap, bnp-gap uppslagsverk, betydelse bnp-gap, vad betyder bnp-gap, bnp-gap exempel, bnp-gap ekonomilexikon,annat ord for bnp-gap, korsord bnp-gap, bnp-gap förklaring, exempel bnp-gap