inflation

Vad betyder inflation? Förklaring till inflation!

En stegring av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Det vanligaste måttet på inflation i Sverige är Konsumentprisindex (KPI).

Söktermer: definition av inflation, inflation uppslagsverk, betydelse inflation, vad betyder inflation, inflation exempel, inflation ekonomilexikon,annat ord for inflation, korsord inflation, inflation förklaring, exempel inflation