Corner

Vad betyder Corner? Förklaring till Corner!

Corner En corner innebär att man som privatperson eller företag har ett aktieinnehav på minst 10 % av aktierna. Har man en corner så kan man förhindra uppköp av bolaget då det krävs minst 90 % för att genomdriva tvångsinlösen.

Söktermer: definition av Corner, Corner uppslagsverk, betydelse Corner, vad betyder Corner, Corner exempel, Corner ekonomilexikon,annat ord for Corner, korsord Corner, Corner förklaring, exempel Corner