Betalningsavi

Vad betyder betalningsavi

tl;dr

Betalningsavi är en blankett som används för att genomföra en betalning. Avin innehåller information om betalningsmottagaren, beloppet som ska betalas, förfallodatum och eventuella referenser eller meddelanden som ska inkluderas i betalningen. Dessutom finns det ett OCR-nummer eller en referenskod som används för att automatisera och förenkla hanteringen av betalningen.

Annons