Impulsköp

Vad betyder impulsköp

tl;dr

köp som görs utan egentlig betänketid, i stundens ingivelse.

Annons