EBITDA

Vad betyder EBITDA

tl;dr

Vinst före skatter, avskrivningar och räntebetalningar / amorteringar.

Annons