Avi

Vad betyder avi

tl;dr

meddelande, underrättelse om. Se även: betalningsavi, hyresavi, paketavi och postavi.

Annons