Trassat

Vad är en Trassat?

tl;dr

Trassat är den som ska infria en check eller växel.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Trassat?

Drawee