transaktionskostnader

Vad betyder transaktionskostnader? Förklaring till transaktionskostnader!

Med transaktionskostnader avses de kostnader som läggs på priset varje gång en vara eller tjänst byter ägare. Innefattar t ex förhandlingar, kontraktskrivning m fl.

Exempelvis behöver en köpare som letar efter en viss tjänst eller produkt lägga ner en viss tid och ett visst arbete samt eventuella andra kostnader för att få till stånd en affär.

Den nationalekonomiska teorin gör gällande att samhället gynnas av att minska transaktionskostnaderna i ekonomin, eftersom kapital på så vis enklare kan fördelas till den verksamhet där det gör störst nytta.

Internet och fondbörser är exempel på två fenomen som drastiskt minskar transaktionskostnaderna i ekonomin. Tullar är ett exempel som ökar transaktionskostnaderna.

Söktermer: definition av transaktionskostnader, transaktionskostnader uppslagsverk, betydelse transaktionskostnader, vad betyder transaktionskostnader, transaktionskostnader exempel, transaktionskostnader ekonomilexikon,annat ord for transaktionskostnader, korsord transaktionskostnader, transaktionskostnader förklaring, exempel transaktionskostnader