tillväxt

Vad betyder tillväxt? Förklaring till tillväxt!

En ökning av bruttonationalprodukten, BNP, över tiden. BNP definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land för användning till konsumtion, investering och export under en period

Söktermer: definition av tillväxt, tillväxt uppslagsverk, betydelse tillväxt, vad betyder tillväxt, tillväxt exempel, tillväxt ekonomilexikon,annat ord for tillväxt, korsord tillväxt, tillväxt förklaring, exempel tillväxt