Stöd

Vad betyder Stöd? Förklaring till Stöd!

Stöd Ett stöd är en kursnivå som en aktie har svårt att passera uppifrån. Antag t ex att en stor institution analyserat en aktie och kommit fram till att den är köpvärd upp till 50 kr. Om kursen nu sjunker under 50-kronorsstrecket så kommer antagligen den stora institutionen att börja köpa, vilket medför att kursen slutar sjunka och kanske vänder uppåt igen. Om kursen återigen sjunker ner mot 50 kr så börjar institutionen köpa på nytt o s v. I detta fall finns alltså en stödnivå kring 50 kr.

Söktermer: definition av Stöd, Stöd uppslagsverk, betydelse Stöd, vad betyder Stöd, Stöd exempel, Stöd ekonomilexikon,annat ord for Stöd, korsord Stöd, Stöd förklaring, exempel Stöd