Självfinansieringsgrad

Vad betyder Självfinansieringsgrad

tl;dr

Självfinansieringsgrad återger förhållandet mellan ett företags sparade vinstmedel och dess investeringar, uttryckt i procent.

Annons

Formeln för att räkna ut självfinansieringsgrad är enligt följande

Självfinansieringsgrad

  • (EBITDA - Skatt - Utdelning) / (anläggningstillgångar + lager)
  • = Självfinansieringsgrad
Annons