ränterisk

Vad betyder ränterisk? Förklaring till ränterisk!

En procentuell förändring av skuldens marknadsvärde vid en ränteförändring med en procentenhet. Alternativ benämning är kursrisk eller risken för kapitalförlust på en placering i ett räntebundet instrument till följd av ränteuppgång.

Söktermer: definition av ränterisk, ränterisk uppslagsverk, betydelse ränterisk, vad betyder ränterisk, ränterisk exempel, ränterisk ekonomilexikon,annat ord for ränterisk, korsord ränterisk, ränterisk förklaring, exempel ränterisk