Extraordinära poster

Vad betyder Extraordinära poster? Förklaring till Extraordinära poster!

Extraordinära poster Intäkter och kostnader som inte hör till företagets vanliga löpande verksamhet. Till exempel vinst eller förlust vid försäljning av anläggningstillgångar, koncernbidrag och emissionskostnader. Används för att kunna göra bättre/mer rättvisande jämförelser mellan olika år.

Söktermer: definition av Extraordinära poster, Extraordinära poster uppslagsverk, betydelse Extraordinära poster, vad betyder Extraordinära poster, Extraordinära poster exempel, Extraordinära poster ekonomilexikon,annat ord for Extraordinära poster, korsord Extraordinära poster, Extraordinära poster förklaring, exempel Extraordinära poster