Matematiskt aktievärde

Vad betyder Matematiskt aktievärde? Förklaring till Matematiskt aktievärde!

Matematiskt aktievärde utgörs av ett aktiebolags eget kapital dividerat med antalet utestående aktier.

Se även Nuvärde, spotpris, aktievärde, Pari

Söktermer: hur räknar man ut Matematiskt aktievärde, definition av Matematiskt aktievärde, Matematiskt aktievärde uppslagsverk, betydelse Matematiskt aktievärde, vad betyder Matematiskt aktievärde, Matematiskt aktievärde exempel, Matematiskt aktievärde ekonomilexikon,annat ord for Matematiskt aktievärde, korsord Matematiskt aktievärde, Matematiskt aktievärde förklaring, exempel Matematiskt aktievärde