aktievärde

Vad betyder aktievärde? Förklaring till aktievärde!

Det värde på en aktie som reflekteras i aktiens pris; spotpris, nuvärde.

En akties värde utgörs av substansen på ett företag plus de förväntningar som finns om framtida avkastning vilket tillsammans bildar priset på en aktie på aktiemarknaden.

Nutida aktievärdering utgår ofta från någon form av nuvärdesberäkning.

Se även Pari, Matematiskt aktievärde, Nuvärde, diskonterat värde

Söktermer: definition av aktievärde, aktievärde uppslagsverk, betydelse aktievärde, vad betyder aktievärde, aktievärde exempel, aktievärde ekonomilexikon,annat ord for aktievärde, korsord aktievärde, aktievärde förklaring, exempel aktievärde