Kreditförlust

Vad betyder kreditförlust

tl;dr

Kreditförluster är de förluster som kreditinstitut och banker gör när låntagare inte kan betala räntor eller amorteringar på sina lån. Som kostnadspost utgör det en viktig barometer för läget i konjunkturen i stort. Om banker dras med stora kreditförluster finns anledning att tro att konjunkturen kan vara på väg att falla.

Annons