Generalagent

Vad betyder generalagent

kallas en agent som har ensamförsäljningsrätt på ett större distrikt, vanligen ett helt land. En generalagent köper oftast själv de varor han sedan ska sälja. Han utgör sålunda ett undantag från principen att agenten inte själv befattar sig med varorna. Generalagenter i Sverige är ofta representanter för utländska företag.
Annons