Kontantprincipen

Vad betyder kontantprincipen

bokföring
En bokföringsprincip som innebär att in- och utgående betalningar, fordringar och skulder inte behöver bokföras förrän betalning sker eller senast inför bokslutet.
Kontantprincipen får endast tillämpas av näringsidkare med begränsad omsättning.

Annons