Överteckning

Vad betyder Överteckning

tl;dr

När summan av det tecknade kapitalet vid aktieteckning överstiger den avsedda. Efterfrågan på aktierna överstiger den ursprungliga tilltänkta utgivningen.

Annons