Investment Bank

Vad är en Investmentbank?

tl;dr

Investmentbanker är, till skillnad från privatkundsbanker och affärsbanker, helt fokuserade på börsintroduktioner (IPO), fusioner (Mergers and Aquisitions, M/A) och trading.

Annons

Investment Bank - i stora drag

  • Investmentbanker är specialiserade på att hantera komplexa finansiella transaktioner som börsintroduktioner och fusioner för företagskunder.
  • En modern investmentbank är vanligtvis en uppdelning av en större bankinstitution som Citibank och JPMorgan Chase.
  • IPO:er och M/A-aktiviteter hör till de största intäktströmmarna, med egen trading som contender.
  • De mest kända och största investmentbankerna är Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America
  • Bland icke-amerikanska investmentbanker märks främst Credit Suisse och Deutsche Bank.

Andra uttryck för Investment Bank?

Investment Bank kan även benämnas Investmentbank

Vad är det engelska uttrycket för Investment Bank?

Investment Bank (IB)