index

Vad betyder index? Förklaring till index!

Ett mått som visar den relativa förändringen oftast med basen 100.

Index är således ett tal som anger hur mycket större eller mindre ett tal är ett annat. Om en viss vara ett år kostar 10 kr, nästa år 20 kr och tredje året 30 kr kan man av dessa priser konstruera en indexserie genom att sätta det lägsta priset som basvärde dvs i vårt exempel är 10 kr = 100 som basvärde. De övriga åren får då värde 200 och 300. Med mellanåret som bas får år 1 50 i värde och år 3 får 150 som värde.

För ekonomiska storheter sätts utgångsåret till 100 (således är detta basår) och de följande åren omräknas proportionellt till detta basår.

Vanliga index i vardagen är aktiemarknadsindex.

Se även OMXS30, generalindex, Dow Jones Industrial Average, S&P 500

Söktermer: definition av index, index uppslagsverk, betydelse index, vad betyder index, index exempel, index ekonomilexikon,annat ord for index, korsord index, index förklaring, exempel index