Försörjningsbörda

Vad betyder försörjningsbörda

Ett nationalekonomiskt mått som beskriver hur många personer en arbetande person försörjer, förutom sig själv.

Formeln är enligt följande

befolkningsmängd / arbetande del av befolkningsmängden = försörjningsbörda

Exempel: om ett land har 100 invånare som jobbar och 200 invånare totalt så blir det således 200/100 = 2 dvs 1 arbetande person försörjer 2 personer.

Annons