finansiellt sparande

Vad betyder finansiellt sparande? Förklaring till finansiellt sparande!

För hushåll
Ett hushålls finansiella sparande definieras som den del av disponibla inkomsten so inte konsumeras eller används till investeringar.

Hushållen tenderar att öka sitt finansiella sparande när den reala tillväxten går ner (när BNP faller dvs i lågkonjunktur) och vice versa.

Nationalekonmi
Med finansiellt sparande avses skillnaden mellan den offentliga sektorns inkomster och utgifter. Den offentliga sektorns inkomster och utgifter varierar med konjunkturläget.

Söktermer: definition av finansiellt sparande, finansiellt sparande uppslagsverk, betydelse finansiellt sparande, vad betyder finansiellt sparande, finansiellt sparande exempel, finansiellt sparande ekonomilexikon,annat ord for finansiellt sparande, korsord finansiellt sparande, finansiellt sparande förklaring, exempel finansiellt sparande